Tietosuoja

Tämä tietosuojaseloste koskee Astikkalan keräämiä tietoja sen suorittamiin arvontoihin ja kyselyihin.

1. Rekisterinpitäjä

Astikkala Oy
Astikkalantie 8
59800 Kesälahti

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Tässä rekisterissä käsittelemme seuraavia mahdollisia henkilötietojasi suorittaaksemme arvonnan ja/tai kyselyn:

– Nimi, sähköposti, puhelinnumero
– Antamasi vastaukset

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Tässä rekisterissä käsittelemme Astikkalan toteuttamien erilaisten arvontojen, kilpailujen ja mielipidekysymysten yhteydessä keräämiämme henkilötietoja.

Arvontojen ja kilpailujen yhteydessä keräämme tietoja, jotta voimme suorittaa arvonnan, olla yhteydessä arvonnan voittajaan ja palkita tällä tavoin arvontaan tai kilpailuun osallistuneita henkilöitä.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä arvonnan tai kilpailun yhteydessä meille antamiasi tietoja palvelun toteuttamiseen, toteuttamisen kannalta tarvittavaan yhteydenpitoon sekä liiketoimintaamme asiakaslähtöisempään kehittämiseen.

4. Säilytysaika

Arvontaan osallistuneiden henkilöiden tietoja säilytetään niin kauan kuin palveluiden tuottamisen kannalta on tarpeellista.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen myynti@astikkala.fi

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Astikkala toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä.

Valitusoikeus
Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

7. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

8. Ota yhteyttä

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tai tiedusteltavaa tästä Tietosuojaselosteesta, ota yhteys meihin sähköpostitse myynti@astikkala.fi.